ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" обявява конкурс на тема "Малкото училище - голям шанс за..."

     
 
ПО СЛУЧАЙ 150 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ЧАВДАР
Община Чавдар,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар,
със съдействието на РУО София област
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС НА ТЕМА
„Малкото училище – голям шанс за ...“
Категории:
- Конкурс за есе, съчинение, разказ или стихотворение
Възрастови групи: I гр. - 5. до 7. клас, II гр. - 8. до 10. клас, III гр. - 11. и 12. клас; IV гр. – над 18-годишна възраст, без ограничения
Критерии: композиция, аргументираност, оригиналност, емоционалност, разнообразни изразни средства. Творбите изпращайте на електронен и хартиен носител.
- Конкурс за рисунка в предпочитана от участника техника
Възрастови групи: I гр. - 1. и 2. клас, II гр. - 3. и 4. клас, III гр. - 5. до 7. клас;
Критерии: композиция, ниво на владеене на техниката, в която е изпълнена творбата.
Размери на творбата – формат А4.
Условия за участие в конкурсите: Всеки участник може да включи с една творба в категория. Творбите на учениците да са придружени със следната информация: имена на ученика, клас, ръководител, училище, населено място, e-mail, телефон за връзка и декларация за информирано съгласие от родителя/настойника.
Тричленно експертно жури ще присъди първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Победителите ще бъдат обявени през месец май, на честването на училищния юбилей. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и материални награди.
Краен срок: 30.04.2024 година.
Адрес на изпращане на творбите: п.к. 2084, с. Чавдар, обл. Софийска, ул. „Христо Ботев“ №5; e-mail: 2309499@edu.mon.bg; телефон за връзка: 0883 36 56 78 – П. Божкова – педагогически съветник.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ И ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ
НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" обявява конкурс на тема "Малкото училище - голям шанс за..." - Изображение 1