ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Открит урок

       На 21.10.2019 г. в ОУ " Св.Св. Кирил и Методий " с.Чавдар се проведе вътрешноучилищна практика - открит урок по математика в 5 - ти клас за проверка на знанията на учениците за намиране на НОД и НОК. Събитието бе уважено от директора на училището, учители от начален и прогимназиален етап и родители. Сюжетното разнообразие на задачите и различното ниво на сложност активира учениците да участват в образователния процес. Децата без проблем се справиха с поставените задачи и накрая всички затвърдиха знанията си. Според мненията и отзивите на присъстващите, добрата организация на часа допринася за качествено подобряване на образователните резултати на учениците.

 


 

      На 29.10.2019г. в ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с. Чавдар за пореден път се проведе вътрешноучилищна практика - открит бинарен урок в 7 - ми клас от преподавателите по литература - Стела Делчева и по музика - Стефка Михова. Темата на урока беше: " Езикът на музиката и лириката в литературата". По вид урокът беше обобщителен и включваше богат набор от знания по литература и музика от изучения материал. Осъществяването на междупредметните връзки беше основен акцент и главна цел на урока. Часът протече изключително емоционално, за което допринесоха и възрожденските песни " Хубава си моя горо " , " Стани, стани юнак балкански " и " Вятър ечи ", изпълнени с много чувство от учениците.

       Под умелото ръководство на двете преподавателки учениците демонстрираха завидни знания и успяха сами да открият неразривната връзка между литературата и музиката през периода на Възраждането. Учениците показаха пред всички присъстващи, че могат да прилагат на практика знанията си. Те активно се включваха в урока, отговаряха вярно на въпросите, изпълняваха с лекота поставените им задачи, правеха сравнения между песните, показаха умения за анализ и синтез на информацията, боравейки отлично с многобройни термини и понятия от музиката и литературата.   

 

Открит урок - Изображение 1Открит урок - Изображение 2Открит урок - Изображение 3Открит урок - Изображение 4Открит урок - Изображение 5