ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

ПУДООС

                                                                                                                      

                                                                                                        ЖИВИЯТ СВЯТ НА „КАЗАНИТЕ“ –

                                                                                                          ДА ГО ПОЗНАВАМЕ И ПАЗИМ

 

 

Село Чавдар е притегателно място за много туристи, защото има красива природа, съчетана с богато археологическо наследство. В близост до селото са разкрити останки от неолитно селище, които са изследвани и подредени в музейна сбирка. Не докрай, обаче, са използвани възможностите, които дава за развитие на селото един природен феномен – местността „Казаните“.  Районът е местообитание на много представители на флората и фауната. Затова е отлична възможност туристите да се запознаят по-подробно както с геоложките особености, така и с разнообразието откъм представители на живата природа.

Идеята...

Учениците от прогимназиален етап, ръководени от учителя по природни науки да проучат, подберат и систематизират материали за най-интересните растителни и животински видове. С тези сбирки да бъдат оформени информационни табла, съществена част от кът за отмора, който ще бъде създаден в близост до функционираща и в момента екопътека. Пак ученици, подпомогнати от родители да се включат в монтиране на информационните табла, люлки и пейки, направени от естествени материали.

Експозиция на „паспортите“ на подбраните видове да бъде направена и в училището.

 

Цели на проекта:

 

  • Повишаване екологичната култура и формиране на активна гражданска позиция на децата и учениците чрез участие в дейности, свързани с облагородяване на природен обект в близост до населеното място в което живеят.

 

  • Задълбочаване на знанията по биология /растителни и животински видове, хранителни вериги, биоценоза/.

 

Основни дейности:

  1. Проучване, подбор и систематизиране на материали за най-интересните представители на растителния и животински свят
  2. Оформяне на къта за отмора
  3. Провеждане на състезание на тема „Обичам природата – и аз участвам“

 

 

Период на изпълнение на проекта:

      март – октомври 2021 година

Днешните ученици са основната съзидателна сила утре и дълг на всички е да подобрим качеството им на живот!

 


                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

   Дейностите по проект „Живият свят на „Казаните“ – да го               
познаваме и пазим“ стартираха със среща с представител на
Горско стопанство Пирдоп.                                                                                                                    

   На 19 април учениците от четвърти до седми клас се срещнаха с г-жа
Недкова – зам.-директор на Държавно горско стопанство Пирдоп“. В
изключително увлекателен разказ, подкрепен от много примери, г-жа
Недкова разкри пред малките любители на природата кои са най-вредните
последствия от човешката дейност и как могат да бъдат ограничени,
необходимо ли е човек да се намесва в регулирането на популациите, кои
са най-впечатляващите представители на флората и фауната, които
заслужават „визитни картички“ за информационните табла. И, разбира се,
кои са най-важните съвети към хората, които тръгват на среща с
природата.
   В края на събитието всички присъстващи изразиха желание за нови
срещи – този път извън класната стая.
Екипът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ благодари на
ръководството на Държавно горско стопанство Пирдоп“ за отзивчивостта                         и се надява партньорството да продължи.

       

                                                                                                                                                                                                                                            


 

     Проектът „Живият свят на Казаните - да го познаваме и пазим“ бе официално открит от г-жа Дурчева /директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"/, г-н Даулов /кмет на Община Чавдар /, ученици и учители.

Новоизграденото място е многофункционално - кът за отдих, класна стая на открито, информационен център за флората и фауната в района.