ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Равен достъп до училищно образование в условията на криза

 

 

                    

 

    През 2021/2022 учебна година по Дейност 2 на проекта - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, бяха обучени десет първокласници. 
През настоящата 2022/2023 учебна година са формирани две групи с общо 14 ученици от първи клас. Тема на първото занятие на първокласниците беше "Запознаване с компютър и безопасна работа с него", а работата - интересна и ползотворна.