ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Ученически олимпиади и състезания