ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Седмична програма 2023 / 2024 година прогимназиален етап- първи срок