ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Седмична програма начален етап

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  -  ПЪРВИ СРОК

за Начален етап на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Чавдар през учебната 2023/2024 г.

Д

Е

Н

   ЧАС        I клас     II клас   ЧАС     III клас     IV клас

 П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

8:00-8:35

9:05-9:40

9:50-10:25

10:35-11:10

11:20-11:55

 

 

1. Български език и литература

2. Български език и литература

3. Математика

4. Физическо възпитание и спорт

5. Английски език /ФУЧ/

 

 

1.Български език и литература

2. Английски език 

3. Математика

4. Български език и литература

5. Музика

 

 

8:00-8:40

8:50-9:30

9:55-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-12:55

 

1. Български език и литература

2. Български език и литература

3. Физическо възпитание и спорт

4. Математика

5. Изобразително изкуство

6. Английски език

 

1.Български език и литература

2.Физическо възпитание и спорт

3.Английски език

4.Математика

5.Човекът и природата

6.Математика /ФУЧ/

 

 В

Т

О

Р

Н

И

К

8:00-8:35

9:05-9:40

9:50-10:25

10:35-11:10

11:20-11:55

12:30-13:05

 

 

1. Математика

2. Български език и литература

3. Български език и литература

4. Изобразително изкуство

5. Час на класа

 

 

 

1. Математика

2. Български език и литература

3. Български език и литература

4. Физическо възпитание и спорт

5. Компютърно моделиране/ФУЧ/ 

6. Час на класа

 

 

 

 8:00-8:40

 8:50-9:30

 9:55-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-12:55

 

 

1. Музика

2. Математика

3. Български език и литература

4. Български език и литература

5. Човекът и обществото

6. Час на класа 

 

1.Български език и литература

2.Български език илитература

3.Физическо възпитание и спорт 

4.Математика

5.Човекът и обществото

6.Час на класа

 

С

Р

Я

Д

А

8:00-8:35

9:05-9:40

9:50-10:25

10:35-11:10

11:20-11:55

12:30-13:05

 

 

 

 

 

1. Български език и литература

2. Български език и литература

3. Математика

4. Физическо възпитание и спорт

5. Музика

 

 

 

 

 

 

1. Математика

2. Английски език /ФУЧ/

3. Български език и литература

4. Български език и литература

5. Изобразително изкуство

6. Музика

 

 

 

 

 

 

8:00-8:40

8:50-9:30

9:55-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-12:55

 

 

 

 

 

 

 

1. Български език и литература

2. Математика

3. Физическо възпитание и спорт

4. Английски език

5. Български език и литература

6. Технологии и предприемачество

 

 

 

 

 

 

1.Български език и литература

2.Компютърно моделиране

3.Английски език

4.Български език и литература

5.Математика

6.Български език и литература /ФУЧ/ 

 

 

 

 

 

 Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

8:00-8:35

9:05-9:40

9:50-10:25

10:35-11:10

11:20-11:55

 

 

 

 

1. Математика

2. Български език и литература

3. Родинознание

4. Спортни дейности

5. Технологии и предприемачество

 

 

 

 

1. Родинознание

2. Български език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. Спортни дейности

 

 

 

 

 

8:00-8:40

8:50-9:30

9:55-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-12:55

13:30-14:10

 

1. Български език и литература

2. Математика

3. Човекът и обществото

4. Английски език

5. Човекът и природата /ФУЧ/

6. Изобразително изкуство

 

 1.Български език и литература

2.Български език и литература

3.Спортни дейности

4.Математика

5.Човекът и природата / ИУЧ/

6,Изобразително изкуство

7.Изобразително изкуство

 П

Е

Т

Ъ

К

8:00-8:35

9:05-9:40

9:50-10:25

10:35-11:10

11:20-11:55

 

1.Български език и литература/ИУЧ/

2. Математика /ИУЧ/

3. Родинознание /ИУЧ/

4. Изобразително изкуство

5. Музика

 

1.Български език и литература ИУЧ

2. Математика / ИУЧ/

3. Родинознание /ИУЧ/

4. Физическо възпитание и спорт

5. Английски език 

 

 

8:00-8:40

8:50-9:30

9:55-10:35

10:45-11:25

11:30-12:10

12:15-12:55

 

 

1. Български и литература /ИУЧ/

2. Математика / ИУЧ /

3. Спортни дейности

4. Човекът и обществото / ИУЧ /

5. Компютърно моделиране

6. Човекът и природата / ИУЧ /

 

1.Български език и литертура /ИУЧ/ 

2.Музика

3.Математика / ИУЧ/

4.Човекът и природата

5.Технологии и предприемачество

6.Английски език