ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Квалификация

        

      В периода 10 - 12.11.2023 г. педагогическите специалисти от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Чавдар участваха в изнесено обучение на тема "Дигитална раница - разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна седа", по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

                    

 

 

 

    В периода 11.04.2023 г. - 13.04.2023 г., в град Павел баня, се проведе обучение на педагогическия екип, към ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Чавдар, на тема - " Въведение в съвременните подходи за обучението - STEM". Съвремените технилогии, налагат търсенето на иновативни форми на обучение, като за целта изключително подходящи са STEM - стаите. Екипът на ОУ е отворен към всичко ново, което се случва в заобикалящия ни свят, за да го приложи в полза на своите ученици, за тяхното бъдещо развитие.

                                                                                                 

 

      В периода 14.05.21г - 16.05.21г., в град Велинград, се проведе присъствено обучение на учителите от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Чавдар по проект "Квалификация на професионално развитие на педагогическите специалисти". Тема на обучението беше "Играта като интерактивен образователен метод, развиващ уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес". Участниците в обучението се запознаха с характеристиките на различни типологии игри и как могат да преподават по нов и забавен начин учебния материал по различни дисциплини. По време на практическата част, специалистите усвоиха умения как чрез различни игрови техники да постигат отлични педагогически резултати.

                          

 

        На 5 и 6 септември 2019 г. педагогическите специалисти от ОУ " Св.Св.Кирил и Методий" с. Чавдар участваха в обучителен курс от " ОРАК АКАДЕМИЯ".

         Учителите обогатиха знанията си и усъвършенстваха дигиталните си умения и компетенции за използване на информационни технологии, електронни ресурси и софтуерни програми в учебните часове.

         Целта на обучителния курс е повишаване професионалните качества на педагогическите специалисти.