ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Материална база

  Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинети по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата. 

  Училището разполага с оборудвана компютърна зала с достъп до Интернет. В училищния двор е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за различни видове спорт. Оборудвана е и фитнес зала, в която младежи от общината тренират силови спортове. 

   От пролетта на 2021 година училището разполага с нов физкултурен салон, кабинет по приобщаващо образование, обновен компютърен
кабинет, което даде необятни възможности за формалното и неформално образование.
   Кабинетът по приобщаващо образование се превърна в любимо място за учениците, защото е свързан с личностното им развитие
/изграждане на умения и компетентности, развитие на силните страни на характера им, повишавне на емоционалната им интелигентност,
формиране на активна гражданска позиция/. В кабинета има и обособен логопедичен кът.

  ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е с курс на обучение от първи до седми клас. Към момента в учебното заведение се обучават около 100 деца. Учебните занятия се провеждат едносменно - само сутрин. Училището е с общинско финансиране. 

 

 

                        

Кабинет по Природни науки       Кабинет по Природни   науки     Игротека                       Класна стая          Компютърен кабинет

 

 

                      

    Спортна площадка     Кабинет по Приобщаващо образование               Кабинет по Приобщаващо образование

   Физкултурен салон

      Кът за четене