ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Материална база

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата. 

Училището разполага с оборудвана компютърна зала с достъп до Интернет. В училищния двор е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за различни видове спорт. Оборудвана е и фитнес зала, в която младежи от общината тренират силови спортове. 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е с курс на обучение от първи до седми клас. Към момента в учебното заведение се обучават около 100 деца. Учебните занятия се провеждат едносменно - само сутрин. Училището е с общинско финансиране.