ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Мисия и визия

                                                                                                             МИСИЯ              

ОУ " Св.Св.Кирил и Методий "  -  село Чавдар , чрез постоянната си работа създава гаранции , че децата и младите хора , обучавани в училището , като част от съвременното демократично общество , придобиват нагласата , знанията и уменията , които са им необходими , за да учат цял живот , да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание . 

                                                                                                            ВИЗИЯ

        Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда , която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо , личностно и професионално развитие .