ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Мисия и визия

                                                                                                             МИСИЯ              

 Предоставяне на качествено образование, водещо до формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности, с изградени морални и културни ценности, вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят.

                                                                                                            ВИЗИЯ

       ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ e институция, с изградена модерна образователна среда, педагогически екип с висока професионална квалификация, творчески потенциал и креативно мислене. Създадени са всички необходими условия за образование и възпитание на всяко дете, зачитайки неговите индивидуални потребности.