ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Обучения

         На 5 и 6 септември 2019 г. педагогическите специалисти от ОУ " Св.Св.Кирил и Методий" с. Чавдар участваха в обучителен курс от " ОРАК АКАДЕМИЯ".

         Учителите обогатиха знанията си и усъвършенстваха дигиталните си умения и компетенции за използване на информационни технологии, електронни ресурси и софтуерни програми в учебните часове.

         Целта на обучителния курс е повишаване професионалните качества на педагогическите специалисти.

 

  


   Обучението на учителите от ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с.Чавдар от " ОРАК АКАДЕМИЯ " протече със запознаване на педагогическите специалисти , работещи в институцията , с основни стратегически подходи и модели за осъществяване на цялостна стратегия за образователна трансформация.