ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Обществен съвет

                                                                                   Състав на обществения съвет към училището

 

 

     1. ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

    

        Теодора Станчева - председател

        Павлина Павлова - представител на Община Чавдар

        Пенка Ненова - представител на родителите

        Христина Панкова - представител на родителите

        Гергана Добрева - представител на родителите

     

     2. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

     

         Таня Николова- резервен член на родителите

         Алена Велева - резервен член на родителите