ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Обществен съвет

                                                                                   Състав на обществения съвет към училището

 

 

     1. ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

    

        Антон Митев - председател

        Павлина Павлова - представител на Община Чавдар

        Мария Герджилова - представител на родителите

        Мария Цачева - представител на родителите

        Цветанка Предьова - представител на родителите

     

     2. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

     

         Лазаринка Лазарова - резервен член на Община Чавдар

         Диана Димитрова - резервен член на родителите