ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Ученически съвет

Габриела Иванова Ничева - председател

Ивайло Върбанов Ангелов - зам. председател

Прикачени документи

Устав на ученическия съвет