ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в село Чавдар

Училище с нови идеи и много възможности !

Добре дошли при нас !

Училище с нови идеи и много възможности !
Училище с нови идеи и много възможности !

Добре дошли при нас !

Училище с нови идеи и много възможности !
Училище с нови идеи и много възможности !

Добре дошли при нас !

Училище с нови идеи и много възможности !

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични знания, така и практически умения и компетентности. 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, принадлежност към общочовешките ценности, активна гражданска позиция. 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

За учениците
Нашата учебна среда вдъхновява самоусъвършенстването: Развива творчеството. Изгражда основите за обучение. Използва установени методологии за индивидуално обучение на всяко едно дете. Развива способността на всяко дете да достигне своя пълен потенциал. Насърчава активното участие на ...
История на училището
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е учебно заведение с дългогодишна история.  Води началото си от далечната 1869 г., посрещайки своите първи, жадни за знание възпитаници.  Двадесет и две години по-късно е построена нова, по-голяма и удобна сграда в центъра на селото. След ...
Материална база
  Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинети по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.    Училището разполага с оборудвана компютърна зала с достъп ...