ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 - 2024 година

 

 Начало и край на ваканциите през учебната 2023-2024 година

28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл. - есенна

23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл. - коледна

03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл. - междусрочна

30.03.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл. - пролетна за I - XI клас 

 

 Начало на втория учебен срок на учебната 2023 - 2024 година:

06.02.2024 г. - I - XII клас 

 

 Неучебни дни 

17.05.2024 г. - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. - втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 

19.06.2024 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас

21.06.2024 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 - 2024 година:

29.05.2024 г. -  I - III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. -  IV - VI клас (16 учебни седмици)