ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Екип

                                                                                     

                                                                                    

                                                                   Мария Христоскова Дурчева - Директор                                                                                                                                                         специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

 

                                                                                          

                                                                  Кина Цвяткова Буюклиева - Зам.директор

                                                                               специалност - Химия и Физика

       

                                                                                        
                                                      

                                                                    Таня Радева Червенкова - Главен учител

                                                                             специалност - Математика.

                                                                               

                                                                                         

 

                                                  Невелина Николова Сараджова - Старши учител - Предучилищна педагогика

                                                              специалност - Педагогика на обучението по музика

                                                                                       

                                                                                            

                                                                        Елена Данчева Гинина - Начален учител

                                                                   специалност -  Начална училищна педагогика.

 

                                                                      Таня Димитрова Шопова - Начален учител

                                                        специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                     

                                                                                                 

                                                                     Елена Георгиева Лачева - Начален учител

                                                        специалност  - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                               

                                                    

                                                                          Невена Генкова Турлакова - Начален учител

                                                            специалност - Начална училищна педагогика с чужд език

                                                                                             

                                                                                                    

 

                                                                   Даниела Лъчезарова Червенкова - Ангелова - Начален учител

                                                                  специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                                  

                                                                Наталия Веселинова Брайкова - Учител ЦДО начален етап

                                                                          специалност - Начална училищна педагогика.

 

                                                                                                  

                                                                       

                                                                  Мария Николаева Домусчиева - учител ЦДО начален етап

                                                                           специалност - Начална училищна педагогика.

                                                                                                    

                                                                               Валентина Боянова Велина - учител ПГ

                                                                                   специалност -  Българска филология.

                                                                                                   

                                                              

                                                                 Ненна Лукова Бързакова - Чотова - учител ФВС

                                                         специалност - Педагогика на обучението по Физическо възпитание.

 

                                                                                                   

                                                       Стела Йорданова Делчева - учител по Български език - прогимназиален етап

                                                                                        специалност - Българска филология.

                                                                                                  

                                                       Стефка Иванова Михова - учител по Биология и Химия - прогимназиален етап

                                                                              специалност - Биология и Химия.

                                                                                                  

                                                          Мария Анатолиевна Ранчева - учител по История - прогимназиален етап

                                                                                  специалност - История и География.

                                                                                              

                                                               Мария Павлова Чернева - учител по Чужд език

                                                        специалност - Начална училищна педагогика и чужд език.

 

                                                                                                   

                                                                   Неделина Мирославова Найденова - Училищен Психолог

                                                                          специалност - Психолог  - Учител по Психология