ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Екип

      

                                                                                                                 

                                                                                         Мария Христоскова Дурчева - Директор                                                                                            специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

 

                                                                                                                 

                                                                                         Кина Цвяткова Буюклиева - Зам.директор

                                                                                                 специалност - Химия и Физика

                                                                                   

    

                   Павлина Димитрова Божкова - Лалова - Педагогически съветник

       специалност - Начална училищна педагогика

       

       


   Таня Радева Червенкова - Главен учител

      специалност - Математика

                                                                               

     

                            Невелина Николова Сараджова - Старши учител - Предучилищна педагогика

                 специалност - Педагогика на обучението по музика

                                                                                         

           

        

                                                                                     

        

         Елена Георгиева Лачева - Начален учител

          специалност  - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                    

         

                                                                                      Светла Николова Ранчева - Начален учител

                                                                                     специалност - Начална училищна педагогика

                                                                                             

      

                        Даниела Лъчезарова Червенкова - Ангелова - Начален учител

                       специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                           

          

             Наталия Веселинова Брайкова - Учител начален етап

              специалност - Начална училищна педагогика.

                                                                                         

        

               Силвия Валентинова Върбанова - учител ЦУОД

                  специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика

 

             

                Мария Николаева Домусчиева - учител ЦДО начален етап

              специалност - Начална училищна педагогика.

                                                                                         

                                                                                         

           

        Ненна Лукова Бързакова - Чотова - учител ФВС

                 специалност - Педагогика на обучението по Физическо възпитание.

 

         

                    Стела Йорданова Делчева - учител по Български език - прогимназиален етап

        специалност - Българска филология.

                                                                                      

          

           Стефка Иванова Михова - учител по Биология и Химия - прогимназиален етап

     специалност - Биология и Химия.

                                                                                         

     

                   Мария Анатолиевна Ранчева - учител по История - прогимназиален етап

             специалност - История и География.

                                                                                     

     

 Мария Павлова Чернева - учител по Чужд език

 специалност - Начална училищна педагогика и чужд език.

 

        

             Неделина Мирославова Найденова - Училищен Психолог; учител ГЦОУД

            специалност - Психология; ПНУП