ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Екип


                                                                                     

                                                                                    

                                                                   Мария Христоскова Дурчева - Директор                                                                                                                                                         специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

 

                                                                                        

                                                                  Кина Цвяткова Буюклиева - Зам.директор

                                                                            специалност - Химия и Физика

       

                                                                                        
                                                                Таня Радева Червенкова - Главен учител

                                                                             специалност - Математика.

                                                                               

                                                                                         

                                             Невелина Николова Сараджова - Старши учител - Предучилищна педагогика

                                                              специалност - Педагогика на обучението по музика

                                                                                         

                                                                                       

                                                           Надежда Николаева Иванова - Младши учител ПГ

                                                  специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика

                                                                                     

                                                                                        

                                                                     Елена Георгиева Лачева - Начален учител

                                                        специалност  - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                    

                                                                                         

                                                                Светла Николова Ранчева - Начален учител

                                                        специалност - Начална училищна педагогика

                                                                                             

                                                                                            

                                                              Даниела Лъчезарова Червенкова - Ангелова - Начален учител

                                                              специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика.

                                                                                           

                                                                                          

                                                                Наталия Веселинова Брайкова - Учител начален етап

                                                                        специалност - Начална училищна педагогика.

                                                                                         

                                                                                           

                                                               Силвия Валентинова Върбанова - учител ЦУОД

                                                     специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика

 

                                                                                          

                                                         Мария Николаева Домусчиева - учител ЦДО начален етап

                                                                    специалност - Начална училищна педагогика.

                                                                                         

                                                                                          

                                                                       Валентина Боянова Велина - учител ПГ

                                                                         специалност -  Българска филология.

                                                                                         

                                                                                         

                                                                       Ненна Лукова Бързакова - Чотова - учител ФВС

                                                     специалност - Педагогика на обучението по Физическо възпитание.

 

                                                                                           

                                                       Стела Йорданова Делчева - учител по Български език - прогимназиален етап

                                                                               специалност - Българска филология.

                                                                                      

                                                                                         

                                                       Стефка Иванова Михова - учител по Биология и Химия - прогимназиален етап

                                                                              специалност - Биология и Химия.

                                                                                         

                                                                                        

                                                          Мария Анатолиевна Ранчева - учител по История - прогимназиален етап

                                                                                  специалност - История и География.

                                                                                     

                                                                                        

                                                               Мария Павлова Чернева - учител по Чужд език

                                                        специалност - Начална училищна педагогика и чужд език.

 

                                                                                             

                                                                   Неделина Мирославова Найденова - Училищен Психолог

                                                                          специалност - Психолог  - Учител по Психология